عکس های زیبای پاییزی

دانلود عکسهای زیبا طبیعت

پرواز در گرانش صفر(1)

پرواز در گرانش صفر(1)

مقدمه

بی‌وزنی احساسی است كه فرد در حین سقوط آزاد بدون داشتن وزن ظاهری تجربه می‌كند. عبارت گرانش صفر اغلب به عنوان یك واژه مترادف با بی‌وزنی به كار می‌رود. بی‌‌وزنی در مدار در نتیجه حذف گرانش یا حتی كاهش قابل توجه آن نیست. در حقیقت شتاب ناشی از گرانش در ارتفاع صد كیلومتری نیز تنها سه درصد كمتر از مقدار آن بر روی سطح زمین است؛ به معنای دیگر، شخص ساكن در آن ارتفاع با نرخی تقریباً مشابه فرد نزدیك به زمین، شتاب سقوط می‌گیرد. بی‌وزنی در اصطلاح عام به حالتی اتلاق می‌شود كه شخصی یا جرمی آزادانه سقوط كند؛ این حالت ممكن است در مدار، فضای ماورای جوّ (نواحی دوردست یك سیاره، ستاره یا اجرام عظیم دیگر)، یك هواپیما با مانوری منطبق بر یك مسیر پروازی سهموی خاص و یا دیگر روش‌ها و چارچوب‌های نامتعارف روی دهد.
آنچه كه انسان به عنوان وزن احساس می‌كند، واقعاً نیروی گرانشی كه وی را به سمت مركز زمین می‌كشد نیست؛ هرچند این عبارت، تعریف فنی وزن به شمار می‌رود. آنچه كه ما به عنوان وزن حس می‌كنیم، در حقیقت نیروی عكس‌العمل عمودی زمین (یا هر سطح دیگری كه روی آن قرار داریم) است كه ما را به سمت بالا هل می‌دهد تا نیروی گرانش كه باعث كشیده شدن به سمت پایین می‌شود را خنثی كند. این همان چیزی است كه وزن ظاهری خوانده می‌شود. به عنوان مثال، قطعه فلزی كه داخل یك ظرف قرار دارد، در صورت رها شدن ظرف به شكل سقوط آزاد بی‌وزنی را تجربه می‌كند. دلیل این پدیده آن است كه هنگامی كه قطعه و ظرف هر دو با سرعت یكسان به سمت پایین كشیده می‌شوند، هیچ نیرویی از جانب ته ظرف در مقابل نیروی گرانش به قطعه وارد نمی‌شود. در حالی كه وقتی ظرف روی زمین ساكن است، نیروی گرانش پایین‌كشنده دقیقاً با نیروی وارده از ته ظرف، به همان اندازه و در جهت مخالف، خنثی می‌شود.
بی وزنیاز آنجا كه می‌توان قطعه فلز‌ی ساكن بر روی زمین را تقریباً صلب فرض كرد، هر برش عرضی افقی قطعه نه تنها نیروی ناشی از گرانش را تجربه می‌كند بلكه وزن بخش‌های بالای خود را نیز تحمل می‌كند. در مورد یك شیء كه از بالا آویخته شده و از زیر تكیه‌گاهی ندارد، فشار منفی یا گرادیان كشش وجود دارد؛ زیرا هر برش عرضی از جسم آویخته (مثلاً از یك ریسمان)، باید وزن بخش زیر خود را تحمل كند. بدین ترتیب، در بدن انسان نیز مركز احساس وزن چنین گرادیان فشاری را حس می‌كند. به عنوان مثال، هنگام ایستادن بر روی یك پا، پای واقع بر روی زمین نیروی وزن تمامی بدن را حس خواهد كرد، در حالی‌كه پای دیگر و هر دو بازو در معرض گرادیان‌های تنش وزن خود به سمت پایین كشیده می‌شوند.
یك شخص به هنگام سقوط آزاد، وزن قابل‌ اندازه‌گیری خود را حس نمی‌كند؛ چرا كه تمامی بخش‌های بدن وی به‌طور یكسان در حال شتاب‌گیری هستند. با استفاده از این ویژگی، می‌توان شرایطی را ایجاد كرد كه شخص بتواند حالت بی‌وزنی را تجربه كند.

اگر در شرایط عادی از یك ارتفاع پنج متری بپرید، حدود یك ثانیه طول می‌كشد تا به زمین برسید. در محیطی كه گرانش آن یك درصد گرانش زمین است، طی همان ارتفاع حدود 10 ثانیه طول می‌كشد. اگر گرانش به یك میلیونیم گرانش زمین كاهش یابد، پرش از ارتفاع پنج متری تا رسیدن به سطح، 1000 ثانیه یا حدود 17 دقیقه به طول خواهد انجامید!
 این در حالی است كه با توجه به قانون گرانش و رابطه گرانش با عكس مجذور فاصله، برای رسیدن به جایی كه گرانش زمین به یك میلیونیم مقدار آن در سطح زمین كاهش یابد، باید 37/6 میلیون كیلومتر از زمین فاصله بگیریم (حدود 17 برابر دورتر از ماه!).
تصور كنید در یك آسانسور روی باسكول قرار دارید. اگر آسانسور بدون شتاب حركت كند، شما وزن عادی خود را می‌بینید. اگر آسانسور با شتاب به سمت بالا حركت كند، وزن شما بیشتر از معمول نشان داده می‌شود. ولی اگر آسانسور با شتاب به پایین حركت كند، وزن ظاهری شما كاهش می‌یابد. در صورتی كه كابل آسانسور ناگهان پاره شود، شما برای چند لحظه سقوط آزاد و بی‌وزنی را تجربه خواهید كرد.
بی وزنیدر حال حاضر، استفاده از روش‌های گوناگون برای كم كردن وزن ظاهری و رسیدن به شرایط بی‌وزنی با اهداف تحقیقاتی و تجاری در سراسر جهان انجام می‌شود. از سوی دیگر، ایجاد شرایط گرانش صفر بر روی زمین، امری حیاتی برای آزمایش‌های مقدماتی فضایی است. این آزمایش‌ها می‌تواند در پیشبرد اهداف و موفقیت پروژه‌های فضایی نقش تعیین‌كننده‌ای را ایفا كند و دقت عملكرد تجهیزات مختلف را در سفرهای فضایی سرنشین‌دار و بدون سرنشین به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشد. مطالعه حالت مواد و برهم‌كنش آنها در شرایط گرانش ناچیز، فرصتی است تا مرزهای علم گسترش یابد. این تحقیقات شامل بیوفناوری، علوم احتراق، فیزیك سیالات، فیزیك پایه و علم مواد می‌شود. در مقابل، هزینه صرف شده برای چنین آزمایش‌هایی در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور سفرهای فضایی، با توجه به نتایج با ارزش آنها بسیار ناچیز است.
روش‌های گوناگونی برای ایجاد بی‌وزنی بدون خروج از جوّ زمین وجود دارد. یكی از روش‌های كارآمد كاهش وزن، استفاده از پروازهای گرانش صفر است. در این نوع پروازها، شرایط بی‌وزنی با استفاده از هواپیما و طی مانورهای سهمی‌شكل ویژه‌ای حاصل می‌شود. پیش از پرواز، تغییرات لازم در فضای داخلی هواپیما را جهت انجام مناسب آزمایش‌ها اعمال می‌كنند. پروازهای گرانش صفر با توجه به هزینه، مدت زمان ایجاد شرایط بی‌وزنی در هر مانور، امكان انجام انواع آزمایش‌ها و دیگر ویژگی‌های منحصر به‌فرد، روش بسیار مؤثری برای ایجاد بی‌وزنی محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه كه با استفاده از آنها، حتی افراد عادی نیز می‌توانند شرایط بی‌وزنی را تجربه كنند.

ایجاد بی‌وزنی و تأثیرات آن

بسیاری از بازدیدكنندگان مراكز فضایی، سراغ اتاق ویژه‌ای را می‌گیرند كه گرانش در آن با زدن دكمه‌ای ناگهان ناپدید شده و فضانوردان می‌توانند در محیط آن معلق شوند! حقیقت این است كه گرانش زمین هیچ‌گاه از بین رفتنی نیست. برای كاهش وزن و در نهایت رسیدن به شرایط بی‌وزنی، باید به طریقی بر گرانش زمین غلبه كرد. تجربه بی‌وزنی در شرایط گرانش صفر و یا گرانش ناچیز حاصل می‌شود.

گرانش صفر

غالباً عبارت گرانش صفر یا گرانش كاهش‌یافته برای توصیف حالت بی‌وزنی استفاده می‌شود، اما در واقع، فرض صفر بودن گرانش از نظر علمی نادرست است. یك فضاپیما و محتویاتش توسط نیروی گرانش سیاره‌ای كه به دور آن می‌چرخند، در مدار خود نگاه داشته می‌شوند و همگی تقریباً در معرض نیروی گرانش برابری قرار می‌گیرند.
فلسفه باقی ماندن ماهواره‌ها در مدار این است كه به دلیل چرخش آنها به دور زمین با سرعتی خاص، نیروی گریز از مركز به آنها وارد می‌شود كه این نیرو، نیروی گرانش زمین را خنثی می‌كند. از نظر فیزیكی، عبارت گرانش صفر برای توصیف شرایط سقوط آزاد درون وسایل فضایی واقع در مدار استفاده می‌شود. البته همان‌گونه كه ذكر شد، گرانش همچنان در فضا وجود دارد و مانع از پرواز آزادانه ماهواره در فضای تهی بین‌‌سیاره‌ای می‌شود. سرعت مماسی بسیار زیاد ماهواره‌ها به آنها اجازه می‌دهد كه با وجود كشش اجتناب‌پذیر به سوی میدان گرانش زمین، به پایین سقوط نكنند. بنابراین آنچه كه ماهواره‌ها را بالای زمین نگه‌ می‌دارد، ناشی از فقدان گرانش نیست بلكه سرعت چرخش فضاپیماست.
 
ادامه دارد...

پرواز در گرانش صفر(1)

برچسب‌ها: پرو, گرانش, صفر
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:37  توسط ندا  | 

مهارت های تست زنی در کنکور

مهارت های تست زنی در کنکور

تست زدندر دو مقاله پیشین شیوه (طراحان سئوال کنکور - قبولی در کنکور، تضمینی) به شرح نکاتی راجع به چگونگی موفقیت در آزمون ورودی دانشگاه ها پرداختیم ، کیفیت چینش پاسخ های درست در میان گزینه ها را توضیح دادیم ، و به بیان مطالبی مربوط به چگونگی پاسخ دادن اشاره نمودیم در ادامه این مطالب می خواهیم روش مهندسی معکوس را دقیق تر برایتان شرح داده و روشن کنیم.
تعدادی از تکنیک هایی که در رساندن شما به گزینه درست ‏می‏تواند بسیار کمک کند در زیر آمده است:
شک بین دو گزینه: اگر در تستی بین دو گزینه شک کردید، حتما از خیر آن تست نگذرید. حنی اگر با روش مهندسی معکوس مبتنی بر توزیع نرمال هم نتوانستید از روی پاسخ های طرفین گزینه درست را حدس بزنید، بازهم از خیر تست های دو گزینه تردیدی به راحتی نگذرید. دلیل آن هم بسیار راحت است:”احتمال درست بودن یکی از گزینه ها بر اساس احتمالات 50 درصد است.” فرض کنید در کل سوالات کنکور ، 20 سوال دارای چنین حالتی باشد. دو داوطلب را در نظر بگیرید. داوطلب اول به هیچ کدام از این 20تست پاسخ نمی دهد، در نتیجه نمره او برای این 20 سوال صفر درصد خواهد بود. فرد دوم ، اما به همه این سوالات با شک و تردید جواب‏می‏دهد. بر طبق قانون احتمالات از این 20 تست ، ده تا درست و ده تا غلط خواهند بود. پس نمره داوطلب با فرض سه امتیاز منفی مساوی یک امتیاز مثبت برابر است با:
درصد 33=3*20: 10-(3*10). یعنی نمره فرد برای این 20 تست ، 33 درصد خواهد بود و این در مقایسه با نمره فرد اول ، یعنی صفردرصد، نمره بالا و سرنوشت سازی است.
هماهنگی جواب سوال با خود سوال از لحاظ دستوری: پاسخ هایی که از نظر قواعد دستوری ، باسوال هماهنگی ندارند، غالبا(به احتمال 90درصد) غلط هستند. مثلا صورت مساله به صورت جای خالی است و از شما خواسته‏می‏شود ، جاهای خالی را با جواب درست پرکنید و یکی از گزینه ها اصلا مناسب آن جای خالی نیست. چرا که از لحاظ گرامری جایش آنجا نیست.
سعی کنید که از گزینه های طولانی فرار نکنید. گزینه ای که بررسی آن به ظاهر مشکل تر است خیلی اوقات در تست های جستجو کردنی همان گزینه جواب است.

وجود دو گزینه متناقض در یک تست: اگر در تستی دو گزینه کاملا متناقض وجود داشته باشند، به احتمال 80 درصد جواب یکی از این دو گزینه است. و نیازی نیست که روی دو گزینه دیگر وقت بگذارید.
وجود دو گزینه مشابه در یک تست: اگر دو گزینه یک تست کاملا از نظر معنا مشابه هم باشند، و یا هر دو یک معنا را برسانند، به احتمال 100 درصد هیچ کدام جواب تست نخواهند بود.چرا که یک تست، یک جواب بیشتر ندارد.
حساس بودن به خطای چشمی هنگام مطالعه گزینه ها: 2 و 3در فارسی خیلی به هم شبیه هستند. بسیاری از طراحان سعی‏می‏کنند با تزریق پاسخ های شبیه از لحاظ شکل ظاهر کاری کنند تا داوطلب عجول گول بخورد و جواب صحیح را نبیند. به جملات و فعل های منفی و مثبت و علائم و شکل اعداد خوب دقت کنید. به احتمال 70 درصد گزینه درست معمولا در لابلای جوابهای از لحاظ شکلی شبیه هم ‏می‏باشند.
تست های جستجو کردنی: در این تست ها لازمه یافتن جواب این است که هر 4 گزینه را جستجو کرده و جواب صحیح را پیدا کنیم. در چنین تست هایی سعی کنید که برای جستجو همیشه از گزینه ج و د شروع کنید چرا که معمولا یکی از این دو گزینه صحیح‏می‏باشد. همچنین مواظب باشید که انتخاب گزینه الف به عنوان جواب درست باید با وسواس و احتیاط زیاد و بعد از اینکه مطمئن شدید گزینه های ب و ج و د درست نیستند صورت گیرد. همچنین سعی کنید که از گزینه های طولانی فرار نکنید. گزینه ای که بررسی آن به ظاهر مشکل تر است خیلی اوقات در تست های جستجو کردنی همان گزینه جواب است.
عدم نیاز به دانستن همه مطالب یک تست: برای پاسخ دادن به بعضی از تست ها ، نیاز به دانستن همه مطالب مورد نظر طراح نیست. و فقط با دانستن بخشی از تست‏می‏توانید گزینه های نادرست را از درست جدا و خود را به جواب صحیح برسانید.
عدم نیاز به حل طولانی: معمولا سوالات کنکور در دروس فیزیک و شیمی و ریاضی که به صورت مساله‏می‏باشند، راه حل های طولانی ندارند و عمدتا یک یا دو نکته خاص مورد نظر طراح ‏می‏باشند. بنابراین هنگام حل این تست ها اگر دیدید که به محاسبات طولانی و استفاده از فرمولهای زیاد نیاز است، بلافاصله بفهمید که ازنکته مورد نظر طراح دور افتاده اید و یا در جایی اشتباه کرده اید. در بسیاری موارد نیز شکل کشیدن و یا عدد گذاری در سوالات ریاضی در رسیدن به جواب صحیح کمک زیادی می کند.
2 و 3 در فارسی خیلی به هم شبیه هستند. بسیاری از طراحان سعی‏می‏کنند با تزریق پاسخ های شبیه از لحاظ شکل ظاهر کاری کنند تا داوطلب عجول گول بخورد و جواب صحیح را نبیند.عدم احاله جواب به بعد: وقتی روی یک تست انرژی گذاشتید و برای یافتن جواب فکر کردید و نهایتا به دو گزینه تردیدی رسیدید . با خود نگوئید که بعدا اگر به سراغ آن بیائید شاید راه بهتری به ذهنتان برسد. بلافاصله جواب را همان موقع انتخاب کرده و به احساس اولیه خود در مورد جواب عمل کنید. رد شدن از تست و بازگشت دوباره مستلزم صرف وقت اضافی و بررسی دوباره تست است، بدون اینکه اطلاعات اضافه تری به شما بدهد و یا شک شما را برطرف سازد.
قیدهای تاکید و نفی بیانگر جواب غلط اند: گزینه هایی که دارای لغاتی مانند همیشه ، هرگز ، حتما و از این قبیل هستند، اصولا صحیح نمی باشند. در حالی که گزینه هایی دارای کلماتی مانند ممکن است ، احتمالا و مانند اینها ، معمولا صحیح‏می‏باشند.
تست جواب های محاسباتی : بعضی اوقات از شما خواسته‏می‏شود درستی یک جواب را در چهار فرمول داده شده چک کنید. به جای حل کامل محاسبه جواب کافی است ، جواب داده شده را در فرمول قرار داده و ببینید آیا تساوی داده شده برقرار‏می‏شود یا خیر.
چند توصیه:
موفقیت در کنکورتغییر فضای فکری هنگام قفل کردن روی چند تست پیاپی:
اگر هنگام حل چند تست پیاپی چیزی به ذهنتان نرسید. سریعا متوقف شوید و با تنفس عمیق و تمرینات تن آرامی و در صورت امکان خوردن کیک و بیسکویت و کشمش و تنقلات دقیقه ای استراحت سعی کنید. به مغز خود اکسیژن و به بدن خود قند کافی برسانید.اولویت بندی دروس اختصاصی: بعد از اینکه تمام سوالات ساده همه درس ها را جواب دادید و مطمئن شدید که دیگر سوال ساده ای برای جواب دادن وجود ندارد و قبل از اینکه به سراغ روش مهندسی معکوس بروید. مدت مشخصی را بسته به زمان باقیمانده (مثلا نیم ساعت) را برای درسهای با ضریب بالاتر (درس های ضریب 4 کنار بگذارید ) و سعی کنید سوالات بیشتری از آن درس ها را تا حد امکان جواب دهید.
درس های با انحراف معیار منفی بالا: درس هایی که خیلی ها از آنها بیزارند و اصلا در کنکور به آنها اعتنایی نمی کنند.‏می‏توانند برای شما الهه شانس باشند. مثلا در رشته انسانی داوطلبان از تست های ریاضی بیزارند. در رشته تجربی درس های ریاضی و فیزیک کمتر طرفدار دارد. در رشته ریاضی نیز درس شیمی دچار نفرت شده است. حال آنکه ارزش واقعی یک تست از یک درس مشخص بعد از کنکور مشخص‏می‏شود. یعنی زمانی که معلوم شود چند نفر به این درس پاسخگو بوده اند. به عبارتی امتیاز سوالات درسی که عده کمی به آن پاسخ صحیح داده اند، مانند ریاضی در رشته تجربی و یا شیمی در رشته ریاضی و فیزیک به مراتب ارزش بالاتری از سوالات درسی دارد که عده زیادی به آن پاسخ‏می‏گویند و اینکه بگوییم در رشته تجربی فیزیک ضریب 2 دارد و ریاضیات هم ضریب 2، پس ارزش تستی این دو درس با هم برابر است کاملا غلط ‏می‏باشد.
 
                                                                                                                                                                         لایتنرخانواده و زندگی- تنظیم تغییر برای تبیان: کهتری
 
مقالات مرتبط
از حالا آماده شوید
روش های خوب یاد گرفتن
دوستداران تمرکز بخوانند
نبض خود را در اختیار بگیرید
امتحانش ضرری نداره
سرنخ ها روی تخته سیاه
دلهره کنکور این همه؟

مهارت های تست زنی در کنکور

برچسب‌ها: مهارت, تست, زنی, کنکور
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:37  توسط ندا  | 

پرورش اعتماد به نفس ( قسمت2)

پرورش اعتماد به نفس ( قسمت2)

2- اقدامات در رابطه با خانواده:

 دراین زمینه از مباحثی باید سخن گفت كه خانواده در رابطه با خود و هم در رابطه با كودك باید مورد توجه و عمل قرار دهد. خانواده مسئول بسیاری از سلامت ها و یا ناسلامتی های كودك است. درآنچه كه مربوط به اعتماد به نفس می شود جوانب و اصولی را باید مراعات كرد كه نوع موضعگیری هایشان در خوشبختی یا بدبختی كودكان مؤثر است و ما ذیلاً به نمونه هائی از آن اشاره خواهیم كرد:

- استقرار روابط صحیح بین زوجین به گونه ای كه با هم جر و بحث نكنند و با درگیری خود روحیه كودك را نشكنند.

- اصلاح جو خانواده از آن بابت كه طفل برای اطمینان به خود نخست باید خاطری جمع و مطمئن از خانه داشته باشد.

- محبت كردن به طفل به صورتی كه خود را نیازمند به جلب محبت دیگران نبیند.

- اعلام محبت به طفل به صورتی كه طفل آن را بفهمد و لمس كند و به والدین اعتماد نماید و قدر آن محبت را بداند.

- تحسین از كارهای مهمی كه او انجام داده ، تا  بر این اساس او را به زندگی دلگرم نمایند.

- آرام و بی دغدغه داشتن زندگی به صورتی كه كودك خانه و والدین را قوی ترین پناهگاه خود بداند.

- پایه گذاری روش زندگی براساس عزت نفس ، مناعت طبع ، احترام متقابل ، رعایت حقوق یكدیگر.

- تنظیم گفت و شنود با كودك بر مبنای دادن آموزش و آگاهی ، اصلاح نقایص و عیوب.

- خودداری از واداشتن كودك به شكسته نفسی یا تن دادن به اغراق و گزافه گویی و غلو كه خود سبب ضعف روحیه است.

- دوری از رنجیدن از هم و رنجاندن یكدیگر، حتی در آنچه كه مربوط به اغیار است و این خود سببی برای دوری از اضطراب هاست.

- محدود كردن توقع خود از كودك وتوجه به این امر كه او چون فردی بزرگسال ، آگاه و توانا نیست.

3- اقدامات در رابطه با مدرسه و اجتماع:

 در امر تربیت كودكان همه مسئولند با این تفاوت كه مسئولیت برخی نسبت به دیگری بیشتر است. مسئولیت والدین دردرجه اول ، و مسئولیت مدرسه و اجتماع در درجه دوم است . بدین حساب ضروری است كه در این مورد نیز توجهاتی معطوف دارد.

- قبول اجتماعی كودك به گونه ای كه او احساس كند فردی محترم و عزیز است و اجتماع باید روی او حساب باز كند.

- ایجاد زمینه برای رشد و موفقیت او با استفاده از زمینه ها و امكاناتی كه می تواند در اختیار داشته باشد.

- كمك به او در صورت شكست ، و گشودن راه به روی او در صورت احساس به بن بست رسیدن.

- دادن دلگرمی و اعتماد به او به صورتی كه از مواجه شدن با مدرسه و معلم نترسد و دچار لكنت و ضربان سریع قلب نشود.

- مورد توجه قرار دادن او و كارهایش ، در عین این كه ممكن است به نظر ناچیز رسد.

- خودداری از سپردن شاگردی ضعیف به قوی و دادن سرپرستی و ولایت به او. زیرا كه طفل در آن صورت احساس عدم لیاقت می كند.

- دادن اعتماد  به او كه پیش رود و اطمینان به این كه همواره حمایتش خواهید كرد.

- زمینه سازی برای حركت تدریجی و قدم به قدم او ؛ از آن بابت كه هر سنی مقتضایی دارد و شرایط رشد فرق می كند.

عوامل مؤثر در ایجاد اعتماد به نفس

در ایجاد روحیه اعتماد به نفس دركودكان عوامل متعددی دخالت دارند كه والدین و مربیان در این زمینه باید بسیار مراقب و هشیار باشند. آن عوامل ، متعدد و برخی از آنها عبارت اند از:

1- جنبه الگویی والدین

: پدر و مادر نخستین معلم و مربی كودك اند، علمكرد و رفتار آنها درس آموزنده ای برای كودكان است. اگر والدین افرادی ترسو یا شجاع باشند ، فرزندان اغلب به همانگونه خواهند بود. اگر پدر و مادر آرام و متین و با وقار،  و در برابر حوادث صبور و استوار باشند كودك هم از آنها تبعیت خواهد كرد.جنبه الگویی والدین همیشه باید مورد نظر باشد. خود نگهداری و خونسردی آنها ، عامل رشد و پیشرفت فرزندان و كلید حل بسیاری از معماهای زندگی است. موضع گیری شما در برابر امور و حوادث باید به گونه ای باشد كه كودك از مشكل فرار نكند و در برابر دشواری ها خود را نبازد. برای وصول به چنین مقصدی ضروری است شما خوددار و خود نگه دار باشید.

2- ایجاد طمأنینه در نفس:

آرامش و اطمینان باید بر كودكان غالب باشد آنچنان كه دلهره ای و شوری آنان را نلرزاند و امكان درست اندیشی در آنان باشد . به آنها برای اقداماتشان وقت بدهید، بگذارید فرصت تصمیم گیری داشته باشند و برای مسائل شان در حد فكر كوچك شان بیندیشند.

ممكن است فرزند شما متناسب با سنش كفایت لازم را نداشته باشد ولی بدانید كه سرزنش های شما در این مورد كارساز نیست. ملامت شما  سرگشتگی آنان را بیشتر خواهد كرد. شما برای دادن اعتماد واطمینان به فرزندان خود باید كاری كنید كه آنها به لیاقت خود اطمینان پیدا كنند و خود را واجد صلاحیت وشایستگی لازم بدانند.

3- ایجاد مهارت:

اصولاً نیرومندی و توانایی در امور خود ، گامی اساسی برای پیشرفت مقاصد و دستیابی به اهداف زندگی است. بسیاری از افراد نمی توانند اعتماد به نفس داشته باشند چون برای زندگی و یا وظیفه ای كه شما برایشان معین كرده اید مهارت كافی كسب نكرده اند.بدین سان آموزش و مهارت و راه و رسم كار، و روش كسب موفقیت و پیروزی در امور ، خود از عوامل رشد است. به كودك مهارت بیاموزید، یادش دهید كه چه كند تا موفق باشد ، چه شیوه ای را به كار گیرد تا در زمینه خاص و مورد نظرتان توفیقی حاصل كند.

4- امكان عرضه خود:

گاهی فرزندان ما برای عملی كه انجام داده و یا از انجام آن سرباز زده اند دلایلی دارند كه متأسفانه اجازه عرضه آن را ندارند. به طفل باید میدان داد كه حرف خود را بزند، دلایل خود را عرضه كند و مطالب و منطق خود را اگر چه كسل كننده است بیان نماید.همچنین كودكان ما نیاز به خودنمائی دارند و ما تا حدودی كه این امر موجب لوس شدن و غرور كودك نشود باید بپذیریم  و بگذاریم كارهای ظاهراً مهمی كه او انجام داده روشن شود ، پیشرفت و ترقیات خود را عرضه كند و  گفتنی ها را اعلام نماید.

5- ایجاد زمینه برای تجربه:

كاری كنیم كودك آنچه را كه می خواهد لمس كند، تجربه نماید، بچشد و ببیند. اگر خواستار انجام امری است شخصاً وارد كار شود، اگر درصدد ساختن دستگاهی است ، بدان اقدام نماید و عملاً توان و لیاقت خود را دریابد.آزادی او در تجربه و لمس اشیاء، تا حدی كه موجب وارد آمدن لطمه ای به كودك نشود نه تنها موجب افزایش دید وتبحر او خواهد شد، بلكه عملاً او را به شخصیت و مقام خود آگاه خواهد كرد و او در خواهد یافت كه آیا توان و لیاقت انجام كاری را دارد یا نه.

6- حفظ سلامت او:

سلامت بدن، بهداشت روان، حالات عمومی فرد و گرسنگی، تشنگی ، نیازمندی، ترس، امنیت و... همه و همه در حالات و عملكردهای فرد مؤثرند و موجب حُسن یا سوء رفتار خواهند شد.جلوگیری ازعواملی كه مایه درد و رنج بدن اند و سبب فرسودگی و ناتوانی می شوند، مراقبت در بهداشت طفل به صورتی كه كودك دچار كسالت و نقاهت مداوم نگردد و فردی بهانه گیر نشود ، خود درایجاد حالت اعتماد به نفس كودك مؤثر است ومربیان باید این نكته را نیز در نظر داشته باشند.

خودداری های لازم:

والدین و مربیان در طریق ایجاد حالت اعتماد به نفس در كودكان ، از ارتكاب  بسیاری از اعمال كه متأسفانه هم اكنون در نزد برخی از آنها رایج و مجاز است باید خودداری كنند . برخی از این موارد عبارتند از:

1- مداخله در كار كودكان:

ما نمی خواهیم سلطه والدین را منكر شویم و حق دخالت در امور فرزند را از پدر و مادر سلب كنیم بلكه مقصود ما این است كه ازهمان اوان كودكی ضروری است كارهائی در حد توان و قدرت طفل به او بسپاریم و از او بخواهیم كه مستقلاً آن كار را انجام دهد.بگذاریم فرزندمان شخصاً انجام كاری را بپذیرد بدون این كه ما در آن مستقلاً مداخله كنیم. اگر نواقصی در كار ملاحظه شد بعداً می توان به او تذكر داد. آنها به این استقلال نیاز دارند : هم برای تمرین و تجربه ، و هم برای ارضای جنبه استقلال طلبی خود.

2- تجاوز به حدود آنها:

با همه نیازمندی ها و دلبستگی ها ، كودكان مان احساس می كنند كه تنها صاحب این جهانند و سرنوشت همه ی افراد به دست آنهاست. اشیایی را به خود اختصاص داده و جایی را در خانه از آن خود می دانند . اگر گوشه اطاق را به او اختصاص داده اید پاگذاری در مرز آن را كودك تجاوزبه حساب خواهد آورد. او كاغذی را به صورت هواپیما در می آورد و در آنجا قرار می دهد شما با توجه به این كه آن شیء بیهوده است پاره اش می كنید و كودك گمان دارد شما دل او را پاره كرده اید. تا آنجا كه رعایت حقوق كودك ، موجب وارد آمدن لطمه ای بر او نیست پذیرای مالكیت و آزادیش باشید.

3- انجام كار آنها:

برخی از مادران و پدران برای فرزندان خردسال خود دلسوزی می كنند و كارهای او را بخصوص كار مدرسه را  انجام می دهند. این كار نه تنها به امر تحصیل كودكان لطمه وارد می آورد، بلكه به شخصیت و اعتماد به نفس آنها هم صدمه می زند. چنین كودكانی شدیداً به والدین خود وابسته شده و اتكای به نفس را از دست خواهند داد.

والدین باید اجازه و دستور دهند كه كودك كار خود را انجام دهد و فقط به گونه ای او را هدایت و راهنمایی كنند. زیرا در غیر این صورت به جای فایده رساندن ضرر می زنند و فرزندان خود را تدریجاً افرادی ناتوان تربیت می كنند و بدین ترتیب عدم اعتمادشان به خود ، ریشه دار خواهد شد.

4- تحقیرها:

این كه فرزند شما در مقایسه با خودتان كوچك و ناتوان است و قدرت و توان انجام كارهای مهم را ندارد جای بحث و سخنی نیست ولی شما هرگز نباید كار او را به خود مقایسه كنید و در نتیجه خوار و بی مقدارش بشمارید. تحقیر كردن طفل سبب احساس بی اعتباری او خواهد شد.ما والدینی را می شناسیم كه فرزندشان متناسب با سن و رشدش كار مهمی انجام می دهد ؛ مثلاً مشق زیبایی می نویسد و یا نقاشی قشنگی را به پدر و مادر عرضه می كند . اما والدین به او نهیب می زنند كه این چه مزخرفی است و با چنین تحقیری اعتماد به نفس او را می شكنند و یا بدون توجه ، كار كودك را با كار خود یا دیگران مقایسه كنند و می گویند من از تو بهتر می كشم و فلان كار از عهده تو خارج است و طفل آن را تحقیری برای خود به حساب می آورد.

5- به رخ كشیدن نواقص:

ممكن است فرزند شما نقصی و یا نارسائی عضوی داشته باشد. او در این نقص و نارسائی مقصر نیست و اگر هم روزی اشتباه كرده و دچار چنین نقص مداومی شود نباید به خاطر آن سرزنش بشود و شخصیتش خرد و تحقیر گردد.برخی از والدین و مربیان مثلاً به خاطر عدم فرمانبری فرزند یا ضعف درسی او ، برای این كه دلش را بسوزانند نقص عضو او را به رخش می كشند، دل جریحه دار او را مجروح تر می سازند وخاطره ای را كه طفل اصرار به فراموش كردن آن دارد از نو به یادش می آورند و در نتیجه روحیه او را می شكنند و باعث افسردگی اش می شوند و این خود خطا و لغزشی است كه سبب پیدایش احساس حقارت در او می شود.

6- دلسرد كردن:

آیا می دانید سخنان تلخ و رفتار نابهنجارتان با كودك سبب پیدایش چه دشواری و مسائلی می شود و چگونه او را از خود دلسرد و بیزار می كند. چه زشت است كه والدین و مربیان با استفاده از قدرت و حاكمیت خود سخنانی را بر زبان آورند كه موجب احساس ضعف و ناتوانی طفل شود.كودك كاری انجام می دهد كه به نظر خود نوعی سرگرمی و اشتغال است. مأیوس و دلسرد كردن كودك از اقدام به یك امر موجب كشتن اعتماد به نفس و از دست دادن اطمینان خواهد شد. او طبعاً تصمیم خواهد گرفت كه دیگر به كاری اقدام ننماید.

7- سرزنش بسیار:

از مسائل و عواملی كه اعتماد به نفس را در كودك می كشد سرزنش های مداوم و افراطی است. سرزنش ها ، برای كودك آینده ای هراس انگیز خواهد ساخت و سبب آن خواهد شد كه او امور را با بدبینی بنگرد و بدین ترتیب روزگار حال و آینده اش تاریك شود.اگر تذكرات شما در اصلاح كودك مفید نیفتاد و یكی دو بار هم سرزنشش كردید و مؤثر واقع نشد ، ضروری است سرزنش ها را قطع كنید و علل و انگیزه های آن نابهنجاری یا بد رفتاری را تعقیب كنید. زیرا در مواردی خود طفل در وضع و موقعیتی قرار می گیرد كه قادر به اصلاح وضع خود نیست و سرزنش های مداوم شما او را بیش از پیش از خود مأیوس می سازد.

8- شكست دادن ها:

ممكن است شما با فرزند خود بازی دوستانه ای داشته باشید . البته این كار ، مفید و ضروری است. در سایه آن می توانید به كودك درس بیاموزید ، عیوب او را اصلاح كنید و... ولی آنچه قابل ذكر است این است كه اصرار نداشته باشید كودك در بازی با شما شكست بخورد، مگر آنگاه كه قصد داشته باشید از این طریق راه موفقیتی را به طفل بیاموزید.شكست كودك از شما ، به ویژه اگر مكرر و مداوم باشد ، سبب آن خواهد شد كه او در توان و لیاقت خود شك كند و روح اعتماد به نفس در او كشته شود. ما منكر این امر نیستیم كه كودك باید گاهگاهی طعم شكست را بچشد تا به تدریج كار آزموده و ورزیده شود ، ولی این امر نباید مكرر شود.

كنترل ها:

در طریق تربیت كودك و پرورش اعتماد به نفس در كودكان ، ضروری است كه آنها را  از جهاتی تحت كنترل قرار دهید. این كنترل ها درباره همه عوامل و مسائلی است كه در جهت سازندگی و ویرانی بنای شخصیت كودكند . از آن جمله اند:

1- كنترل معاشرت:

دوستان و معاشران طفل می توانند نقش مهمی را در زندگی  او ایفا كنند . فرزندان، خواسته و ناخواسته تحت تأثیر دوستان خود هستند و خوی و اخلاق آنها را كسب می كنند.

2- كنترل واردات ذهنی

:خواندنی های كودك را از كتاب، روزنامه ، مجله، و دیدنی های او و شنیدنی هایش را تحت نظارت داشته باشید. ببینید او چه داستانی می خواند، چه فیلم هایی را می بیند و...

3- كنترل حیات شخصی

: در این زمینه باید آمد و شدها، زندگی خصوصی و انزواجویی های طفل را زیر نظر داشته باشیم. گاهی كودك در خلوت است و سرگرم خیالبافی و بزرگ كردن شكست و محرومیت خود ؛ و اگر در همان حال بماند ، برای او زیانبخش است و حتماً باید از آن حالت بیرون آید.

4- كنترل تظاهرات و سخنان:

از همان آغاز زندگی باید مراقبت داشت كه كودك اسیر تظاهر و ریا و تملق و زرق و برق نگردد و اگر حالات و رفتار و یا گفتاری در این رابطه پدید آید باید آن را زیر نظر گرفت و جلوگیری كرد. حتی در مورد با هیجانات كودك باید كوشید كه تعدیل گردد و او بی جهت تسلیم آن حالات نگردد.

5- كنترل افسوس ها:

در این مسئله كه كودك در صورت خطا كاری باید پی به اشتباهش ببرد ، حرفی نیست . مخصوصاً باید موجباتی فراهم آورد تا او از كرده خود نادم و پشیمان شود. ولی نباید گذارد تمام فكر و ذهنش همیشه متوجه آن تأسف باشد و تدریجاً افسردگی بر او غالب شود. زیرا در چنان صورتی ، نه تنها اعتماد به نفس او جریحه دار می شود بلكه شخصیتش خرد خواهد شد.

همراهی ها:

در طریق تربیت طفل و پرورش اعتماد به نفس در او باید قدم هایی برداشته شود كه برخی از آنها عبارت اند از:

- راهگشایی برای موفقیت كودك و آماده كردن امكانات برای رشد او.

- استفاده از فرصت هایی كه گاهی در مسیر زندگی انسان پدید می آید و قرار گرفتن درآن موجب رشد است.

- به كارگیری رغبت های كودك و در نظر داشتن تمایلات او تا حدی كه موجب غرور و لوسی او نشود.

- حمایت از كودك ، به ویژه زمانی كه او با محرومیت یا شكستی مواجه شده است.

- ارائه راه های تازه برای موفقیت های بعدی و دمیدن روح امید برای حركت مجدد او.

- كشف استعدادهای نهان و به كار انداختن آنها در طریق حركت های جدید كودك.

- ایجاد تنوع در زندگی از طریق گرد ش ها ، تفریحات و جابه جایی ها.

- استفاده از غرور كودك برای رشد او و حركت دادن او و ایجاد جرأت و شهامت در او.

- و بالاخره سعی در حفظ روحیه كودك، احترام گذاری به شخصیت او و شاداب نگه داشتن او.

نشان اعتماد به نفس در كودكان

این كه آیا فرزند كوچك ما به تناسب سن و رشد، براین فرض كه مثلاً حدودهفت تا ده ساله ، باشد از اعتماد به نفس كافی برخوردار است یا نه؟ باید بگوئیم نشانی هایی در این رابطه وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از:

- خود را دوست دارد و برای شخصیت خویش احترام قائل است.

- می تواند كودكان دیگر را دوست بدارد و حتی در راه آنها گذشت ها و خدماتی داشته باشد.

- در سخن گفتن متین و آرام و برخود مسلط است، نه لكنت دارد و نه عجله و شتاب.

- در بین جمع حرف خود را می زند و از شخصیت خود دفاع می كند.

- چهره اش بشاش و نگاهش مطمئن وبه خود امیدوار است و طبعاً دلهره و اضطراب ندارد.

- وظیفه ای را كه به او واگذار می شود پذیراست و در انجام آن می كوشد.

- بسیار خجول و منزوی نیست و از افسردگی و یأس به دوراست.

- بیش از این كه از دیگران متوقع باشد از خود توقع دارد و كار خود را به تنهایی  انجام می دهد.

- به لیاقت و مهارت خود تا حدود نسبتاً زیادی مطمئن است.

- در برابر امور و جریانات بی تفاوت نیست، می كوشد با ملاحظه خود، گامی در طریق انجام وظیفه بردارد.

- از شكست و محرومیت دیگران شادكام نمی شود و سعی می كند دیگران هم به خوشی دست یابند.

- برای كار و زندگی خود برنامه ای دارد و با نظم و دقت به پیش می رود، بدون این كه دچار عجله شود.

پرورش اعتماد به نفس ( قسمت2)

برچسب‌ها: پرورش, اعتماد, نفس, قسمت
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 8:37  توسط ندا  | 

دارابی: برنامه‌های تلویزیونی حج باید معرفت حجاج را افزایش بدهد


تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 آبان 1390  | تعداد مشاهده : 42  | ارسال به دوستان


علی دارابی معاون سیمای جمهور اسلامی ایران که در سفر حج به سر می‌برد؛ در جریان فعالیت‌های رسانه ملی در موسم حج90 قرار گرفت.
دارابی در جریان بازدید یک ساعته خود از اتاق کار همکاران و تولیداتشان،گوشه‌هایی از برنامه‌های روضه رضوان؛ با قدمت‌ترین برنامه حج در سال‌های اخیر؛ با کاروان شبکه اول سیما را که اقبال واحدی اجرا می‌کند و بر آستان دوست ویژه برنامه حج شبکه قرآن که روایت می‌کند حج را به زبان تاریخ اسلام؛ با حرکت حجاج ایرانی سال 90، را تماشا کرد و گفت‌وگویی با سرگروه برون مرزی در رسانه بهادر بیژنی داشت که امسال برای اولین بار زیارت دوره را به زبان انگلیسی برای شبکه‌های برون مرزی؛ پرس تی وی و الکوثر روایت می‌کند؛ وی درباره فعالیت رسانه در شبکه‌های خارجی گفت: تیم 5 نفره برون مرزی خوراک شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و خبر؛ انگلیسی و عربی زبان را تهیه می‌کند و با استفاده از کارشناسان زبان‌دان حج و تاریخ اسلام را در مکه و مدینه در قالب خبر؛ مستند و گزارش به شبکه‌ها ارسال می‌کند.
علی دارابی در ادامه این بازدید در گفت‌وگو با رضا مصداقی مدیر گروه سیما در حج امسال، در جریای میان برنامه ها ؛ گزارش های شبکه های مختلف سیما ؛آرم استیشن شبکه اول سیما که برای اولین بار از مکه و مدینه تهیه شده است، قرار گرفت و اظهار رضایت از رشد کمی و کیفی برنامه‌ها و نوآوری‌ها در رسانه کرد.
معاون سیما وجود یک برنامه ثابت در هر شبکه را در طول هفته برنامه‌ریزی شده و منطقی دانست و افزود: همه تولیدات شبکه‌ها اعم از سیما و صدا باید، در جهت افزایش معرفت حجاج باشد.
معاون رسانه ملی در گفت‌وگو با گروه سیاسی (شبکه خبر و واحد مرکزی خبر ) نیز چهار ویژگی مهم را در برنامه‌های امسال حج در رسانه ملی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: اهتمام به مساله بیداری اسلامی؛ نوآوری و خلاقیت در برنامه‌ها و گزارش‌ها؛ سرعت در اطلاع رسانی که نقش مهمی در ارتقا فرهنگ حج و زیارت در عموم مردم به ویژه حجاج ایرانی داشته و مهم‌ترین موضوع که همه دست اندرکاران رسانه به آن اهتمام داشتند و ثمرات خوبی هم داشت؛ سوغات بود که تاثیر پیام رهبری و در کنار آن فعالیت‌های رسانه، هم بر رفتار و فرهنگ ایرانیان تاثیر گذارد و هم در اقتصاد کشورمان، چرا که نفع این کار بزرگ برای مردم ایران و بازار داخل خواهد بود.
علی دارابی در پایان از تلاش همه همکارانش در رسانه تقدیر کرد و گفت: مردم ایران شاهد هنرنمایی فرزندان خود در رسانه با کم‌ترین امکانات و محدودترین فضا اما با همت بلند هستند که کارهای بزرگی را فراهم می‌کنند. امیدورام ایام تشریق هم رسانه به نحو مطلوبی حج را پوشش دهد.
در پایان این بازدید حسن گروسی، مسئول گروه اعزامی صداوسیما در حج تمتع 90 گزارشی از روند فعالیت‌های حوزه‌های مختلف رسانه ملی در حج تمتع ارائه کرد.
خبرگزاری فارس


برچسب‌ها: دارابی, برنامه‌, تلویزیونی, حج, باید

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 4:36  توسط ندا  | 

تولید بیلبوردهای تبلیغاتی ارزان


تلاش مشترک محققان ام.آی.تی و یکی از دانشگاه‌های ژاپن به ساخت صفحات نمایش بزرگی منتهی‌شده که می‌توانند تا چندین ساعت تصویر را حفظ کنند. این صفحات برای ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی درون شهری ایده‌آل هستند

 
کد خبر : 06292 تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۸۹

در دنیای پرشتاب فعلی هم گاهی سکون و حرکت آهسته مزیت است. به عنوان مثال صفحات نمایش تبلیغاتی بزرگ یا تابلوهای الکتریکی جاده‌ای را در نظر بگیرید که تصویر به نمایش درآمده روی آنها باید صدها بار در هر ثانیه تجدید شود و به همین دلیل به مصرف انرژی بالایی نیاز دارند.

 

به گزارش نیوساینتیست، تلاش مشترک محققان مؤسسه فناوری ماساچوست، ام.آی.تی و دانشگاه Keio در توکیو، ژاپن به ساخت صفحه نمایشی منجر شده که تنها هر چند ‌ساعت یک‌بار تصویر روی آن تغییر می‌کند. مزیت این روش صرفه‌جویی فوق‌العاده آن در مصرف انرژی الکتریکی است.

 

اگر قطر این نمایشگر کم‌مصرف را حدود 3.2 متر در نظر بگیریم، به انرژی الکتریکی کمتر از 2 وات نیاز خواهیم داشت، این در حالی است که نمایشگرهای ال.سی.دی فعلی که قطری حدود 1.3 متر دارند تقریبا 100 تا 200 وات برق مصرف می‌کنند.

 

البته فناوری‌های دیگری مانند جوهر الکتریکی یا کریستال‌های مایع فاز Cholesteric برای ساخت صفحات نمایش کم‌مصرف وجود دارند اما برای استفاده از آنها باید تعداد زیادی صفحه نمایش کوچک برای ایجاد یک بیلبورد تبلیغاتی بزرگ به کار گرفته شود.

 

 در نتیجه به کارگیری این فناوری تازه برای تولید صفحات نمایش بزرگی که همیشه روشن هستند و می‌توان آنها را در ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی شهری یا تابلوهای اعلان وضعیت در جاده‌ها استفاده کرد، بسیار مقرون‌به‌صرفه است.

 

این صفحه نمایش با لایه‌ای از رنگ حساس به نور پوشیده‌شده که در معرض پرتوهای فرابنفش امکان انجام واکنش‌های فتوشیمیایی برگشت‌پذیر را خواهد داشت. لایه دومی نیز از رنگ تابنده یا فسفرسان این صفحه نمایش را پوشانده که در معرض نور فرابنفش در شب روشن خواهد شد. ترکیب این دو لایه باعث می‌شود تابلوها بتوانند تمام مدت شبانه‌روز را روشن باشند.

 

برای فعال کردن این تصویر از یک پروژکتور با تابش نور فرابنفش استفاده می‌شود که می‌تواند با ایجاد تغییرات شیمیایی در لایه رنگ حتی زمانی که خاموش است تا چندین ساعت تصویر را حفظ کند. با از میان رفتن این اثر فتوشیمیایی تصویر آرام‌آرام محو خواهد شد.

 

برای جلوگیری از خرابی تصویر توسط پرتوهای فرابنفش نور خورشید یک فیلتر روی صفحه نمایش تعبیه‌شده و پروژکتور پشت و بالای تابلو گرفته است.

 

تنها مسئله‌ای که این گروه با آن مواجه‌شده اینست که تصاویر گاهی کاملا محو نمی‌شوند و ممکن است سایه‌ای از تصویرهای قدیمی پشت سر تصویر تازه وجود داشته باشد. برای از میان بردن این مشکل ماده حساس به نوری پیش‌بینی شده که می‌تواند با طول‌موج‌های مختلف نور واکنش داده و به این وسیله تصاویر قدیمی را بپوشاند.

برچسب‌ها: تولید, بیلبورد, تبلیغاتی, ارزان

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 0:36  توسط ندا  | 

ژله ؛ دسري مناسب براي چاق‌ها

"

جام جم آنلاين: گاهي پس از صرف غذا در مهماني‌ها، از ژله به عنوان دسر غذا استفاده مي‌شود كه اغلب به دليل مزه خنك و ميوه‌اي كه دارد مورد استفاده انواع سليقه‌ها، از كودك تا بزرگسال، قرار مي‌گيرد ولي آيا خوردن اين نوع دسر مي‌تواند براي بدن مفيد باشد يا خير، سوالي است كه دكتر احمدرضا درستي، متخصص تغذيه و رئيس دانشكده و انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور در گفتگو با «جام‌جم» به آن پاسخ مي‌دهد.

به گفته وي از آنجا كه پروتئين «ژلاتين» بيشتر در استخوان‌ها يافت مي‌شود بنابراين با جوشاندن استخوان گاو، گوسفند و مرغ مي‌توان ژله به دست آورد، ولي بايد دانست كه ژله به دو صورت گياهي و حيواني تهيه مي‌شود و در بحث تهيه ژله گياهي، اگر فيبر (تفاله فيبر)‌ را با آب و اسيد بجوشانيم، مي‌توان به شبه ژله‌اي دست يافت كه به آن ژله گياهي گفته مي‌شود، ولي آنچه كه هم‌اكنون در بازار يافت مي‌شود همان ژله حيواني است كه در ساخت پاستيل نيز از آن بهره مي‌برند.

درستي در ادامه اظهار مي‌كند: 95 درصد از حجم ژله را آب تشكيل مي‌دهد و فقط 5 درصد باقيمانده آن حاوي مواد خشك است كه قسمت اعظم اين مواد خشك را پروتئيني به نام «ژلاتين» تشكيل مي‌دهد كه از نظر تركيبات اوليه‌اش، اسيدهاي آمينه كاملي ندارد، بنابراين تمام نياز بدن را تامين نمي‌كند، ولي با اين وجود اسيدهاي آمينه خوبي جهت ساخت پروتئين‌هاي بدن به شمار مي‌روند كه در رشد، نمو و سلامتي افراد هيچ ضرري را ايجاد نمي‌كنند.

چاق‌ها ژله ميل كنند

وي يادآور مي‌شود: ژله حاوي مقدار كمي مواد ويتاميني و معدني است. به عنوان مثال اگر فردي 200 گرم ژله صرف كند، فقط 20 گرم آن ماده خشك، نصيب بدنش مي‌شود كه مقدار كلسيم، فسفر و ويتامين A كه از اين طريق به بدن وي مي‌رسد، بسيار ناچيز است، ولي بد نيست افرادي كه خواهان آن هستند، افزايش وزن جدي نداشته باشند و در دوره رژيم كم‌كالري به سر مي‌برند، از اين ماده غذايي استفاده كنند.

اين متخصص تغذيه عنوان مي‌كند: ژله از ميان انواع و اقسام دسرهايي كه پس از صرف يك وعده غذايي ميل مي‌شود، ترجيح داده مي‌شود، چراكه مي‌تواند به عنوان يك ماده كم‌كالري، به عنوان يك ميان وعده، دسر خوبي به شمار رود.

ديابتي‌ها و مصرف ژله

اين روزها ژله با دو نوع قند مصنوعي و طبيعي تهيه مي‌شود كه در هر دو شرايط، از كالري كمي برخوردار است و همين امر مي‌تواند از بزرگ‌ترين فوايد ژله محسوب شود، دكتر درستي با اعلام اين مطلب مي‌افزايد: افرادي كه داراي ديابت هستند نيز مي‌توانند از اين ماده غذايي استفاده كنند ولي بهتر است كه از ژله‌هايي استفاده كنند كه از قند مصنوعي تهيه شده است.

در 100 گرم ژله، 7 ميلي‌گرم كلسيم موجود است در صورتي كه هر فردي به طور معمول، روزانه به 800 ميلي‌گرم كلسيم احتياج دارد، قابل ذكر است ژله از نظر داشتن ويتامينD و چربي، كاملا صفر است و مقدار انرژي حاصله از آن به دليل مقدار اندك پروتئين و قند موجود در آن است. اين متخصص تغذيه ضمن اشاره به اين مطلب مي‌گويد: در هر 100 گرم ژله، 5 ميلي‌گرم سديم و پتاسيم موجود است كه افراد مي‌توانند در طول روز 500 ميلي‌گرم سديم، دريافت داشته باشند.

وي خاطرنشان مي‌كند: اين مقدار ژله حاوي 4‌دهم ميلي‌گرم آهن است كه مردان در طول روز به 10 ميلي‌گرم و زنان 15 ميلي‌گرم آهن نيازمند هستند.

مصرف ژله در كودكان

دكتر درستي متذكر مي‌شود: مصرف ژله نبايد به گونه‌اي باشد كه در كودكان احساس گرسنگي را رفع كند چرا كه آن‌وقت آنها از مصرف ميوه و سبزيجات پرهيز خواهند كرد و ژله را جايگزين مواد غذايي مفيد خواهند كرد بنابراين مصرف ژله به هنگام و به اندازه در كودكان حائز اهميت است.وي در پايان تصريح مي‌كند: بايد توجه داشت كه افراد به هنگام تهيه ژله، از ژله‌هايي كه در بسته‌‌بندي‌هاي لوكس و خارجي‌اند و مارك «حلال» در آنها ثبت نشده است، استفاده نكنند چرا كه ممكن است اين ماده غذايي از جوشانده استخوان حيواناتي تهيه شده باشد كه در دين مكرم اسلام مصرف آنها حرام باشد، به عنوان مثال برخي از ژله‌هاي خارجي با جوشانده شدن استخوان «خوك» تهيه مي‌شوند و اغلب ذبح اسلامي نشده‌اند، پس هيچ‌گاه نبايستي در تهيه اين ماده غذايي «مارك حلال» را از ياد برد.


برچسب‌ها: ژله, ؛, دسري, مناسب, چاق‌ها
+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 20:36  توسط ندا  | 

وام 1.5 میلیون تومانی برای همه

معاون اول رئیس‌جمهور از تعمیم طرح خرید اعتباری به همه خانواده‌های ایرانی خبر داد.


 محمدرضا رحیمی گفت: مقرر شده است‌ با اجرای طرح میزان،1.5میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد به هر خانواده ایرانی پرداخت شود.وی ادامه داد: می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که یک خانواده 4نفره با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و برخورداری از وام طرح میزان، سالانه 3 میلیون و 900 هزار تومان درآمد دارد.
وی توضیح داد: وام1.5میلیون تومانی یادشده قرار است در ابتدا به کارکنان آموزش و پرورش و سپس به کارکنان حوزه بهداشت و درمان، سایر کارمندان دولت، بازنشستگان، کارگران و درنهایت به همه ایرانیان پرداخت شود.
براساس طرح تامین، اعتباری در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار می‌گیرد که با آن نمی‌توانند اجناس خارجی خریداری کنند. به گفته وی، در طرح تامین نیز اعتباری در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار می‌گیرد که با آن نمی‌توانند اجناس خارجی خریداری کنند.
به گزارش ایسنا و به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، خانواده‌ها با استفاده از این اعتبار می‌توانند بهترین کالاهای ایرانی را که دارای ایران ‌کد و استاندارد هستند، به‌صورت مستقیم از کارخانه تولید‌کننده تهیه کنند که علاوه بر برخورداری از 3درصد تخفیف، حمل کالا نیز برای آنها به‌صورت رایگان انجام می‌شود. وی به اجرای طرح آتیه نیز اشاره و اظهار کرد: نرخ تولد در کشورمان یک میلیون و 400هزار نوزاد در سال است که این متولدان جدید از یک میلیون تومان در قالب طرح آتیه برخوردار می‌شوند.

برچسب‌ها: وام, میلیون, تومانی
+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:36  توسط ندا  | 

عکس های فیلم افراطی ها با بازی اکبر ابدی


عکس های فیلم افراطی ها با بازی اکبر عبدی


عکس های فیلم افراطی ها با بازی اکبر عبدی


 

برچسب‌ها: عکس, فیلم, افراطی, ها, بازی

+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:36  توسط ندا  | 

ترس از موفقیت


ارسال برای دوستان
رسیدن به موفقیت برای همه مردم خوشایند و لذت بخش است اما به هرحال افرادی هم هستند. كه با قرار گرفتن در موقعیت‌های جدید و حتی با رسیدن به موفقیت دچار اضطراب می‌شوند و ترس از آنچه در آینده به سراغشان می‌آید، سدی در مقابل پیشرفت‌هایشان خواهد بود. همه ما در لحظه لحظه‌زندگی‌مان در شرایطی قرار می‌گیریم كه باید برای ادامه راه، دست به انتخاب‌های كاملاً‌ آگاهانه بزنیم. انتخاب‌هایی كه ریشه در حال دارند اما ثمره و میوه آنها در آینده بدست می‌آید. این دید نه تنها می‌تواند منبع خوبی برای ایجاد انگیزه باشد، بلكه به شما كمك می‌كند تا موانعی را كه تا كنون بر سر راه‌تان وجود داشته و شما را به عقب رانده،‌ تشخیص دهید و از سر راه بردارید. این موانع می‌تواند ترس از شكست و شك داشتن نسبت به شایستگی خود برای موفقیت و مواردی این‌چنینی را در برگیرد. ترس از شكست به اندازه آینده‌ای كه ما به سمت آن گام بر می‌داریم واقعیت دارد، چراكه این قانون زندگی است كه هرآنچه را كه تصور كنید، روزی اتفاق خواهد افتاد، پس از تاثیرات بزرگی كه افكار شما می‌تواند بر آینده‌تان داشته باشد غافل نشوید.

اما اگر واقعاً می‌خواهید بازیگر نقشی باشید كه دوست دارید در زندگی داشته باشید باید سعی كنید تصویر دقیقی از آنچه توقع دارید در ذهن خود ایجاد نمایید. تصویری با تمام جزئیات. ریشه یابی این ترس و برطرف كردن آن لازمه ایجاد و تقویت موفقیت خواهد بود. شاید یكی از این دلایل، ترس از تنهایی ناخواسته ایست كه ممكن است پس از نائل شدن به موفقیت به سراغ شما بیاید. معمولاً خانم‌ها برای این نوع ترس مستعدتر هستند، زیرا آنها از اینكه پس از رسیدن به موفقیت و قدرتمند شدن دیگر مثل قبل مورد توجه نباشند، نگرانند.

دلیل دیگر این است كه هر‌چقدر كه كارهای انجام نشده و عقب افتاده را بیشتر روی هم تلمبار كنید، نگرانی از عدم موفقیت، بیشتر و بیشتر درون شما را تسخیر كرده و كنترل‌تان را بدست می‌گیرد. دلیل دیگر ترس از موفقیت می‌تواند ترس از اذیت شدن توسط مخالفان و دشمنان احتمالی باشد كه پس از آن در اطراف شما ایجاد خواهند شد. اما خوشبختانه بعضی از این نگرانی‌ها به دلیل اینكه هیچ وقت به وقوع نمی‌پیوندند، به راحتی برطرف می‌شوند چراكه ذاتاً احتمال موفقیت در زمینه مورد نظر بسیار كمرنگ خواهد بود. شاید اصلی‌ترین دلیل ترس از موفقیت نگرانی از عدم توانایی برای تغییر مسائلی باشد كه در گذشته نتوانسته‌ایم به درستی آنها را تغییر دهیم.
تنها یك چیز می‌تواند احساسی را كه در پی مشكلات ناشی از انتخاب‌های آگاهانه ما در زندگی ایجاد می‌شود را تخفیف دهد، بخشش خود. رنجی كه از چنین دركی ناشی می‌شود تنها با بخشیدن خودتان التیام می‌یابد.
بخشش خود هیچ‌وقت توسط عوامل خارجی به شما القا نمی‌شود و شما باید از درون خود دست بكار شوید و تصمیم بگیرید كه چگونه با خودتان رفتار كنید.بخشش خودتان به عنوان یك تصمیم و انتخاب اختیاری منجر به ایجاد حس تكاملی می‌شود كه در پی آن می‌توانید احساس شكست را بهتر به عقب برانید. این حق طبیعی شماست كه بدانید چرا برای مدتی است قوایتان تحلیل رفته است. شاید با پرسیدن چند سوال ساده از خودتان بتوانید به نتیجه قابل قبولی برسید.

سوال‌هایی از قبیل چه چیزی باعث شده كه از انجام كارهای مورد علاقه‌تان اجتناب كنید؟ دوست دارید در كدام حس درونیتان تغییری ایجاد نشده و از میزان آن كاسته نشود؟ چه چیزی موقعیت من را پس از رسیدن به موفقیت تضمین می‌كند؟ آیا پس از آن احساس بهتری خواهم داشت؟ در صورت دست یابی به موفقیت از دست دادن چه چیزهایی من را نگران می‌كند؟ پس از پاسخ صادقانه به این سوالات و یافتن ترس‌ها و نگرانی‌های‌تان به ریشه یابی آنها بپردازید، سپس با مشخص شدن نتیجه راحت تر خود را ببخشید. برای اینكه به سادگی بتوانید از این ترس‌ها رهایی یابید، در ذهن خود آینده پس از كسب موفقیت را با تمام جزئیات تصور كنید و در كنار آن نگرانی‌هایتان را بصورت واقعی شبیه سازی نمایید، سپس با كمك خلاقیت‌های ذهنی خود به تخریب آنها بپردازید. روش دیگر این است كه هر آنچه كه ذهن‌تان را بخود مشغول كرده روی كاغذ یادداشت كنید، سپس آن كاغذ را پاره كنید. این كار به منزله دور ریختن تمام تشویش‌ها و نگرانی‌هایی است كه ذهن شما را به خود مشغول كرده بود و با نوشتن به روی كاغذ منتقل شده و حالا كاملاً از صفحه روزگار محو شده‌اند.
در ذهن خود آینده را پس از كسب موفقیت ، با تمام جزئیات تصور كنید و در كنار آن نگرانی‌هایتان را بصورت واقعی شبیه سازی نمایید، سپس با كمك خلاقیت‌های ذهنی خود به تخریب آنها بپردازید.
حالا چشمان‌تان را ببندید و با خیال راحت آینده درخشان و سرشار از موفقیت خود را كه هیچ تشویش و ترسی بر آن سایه نیانداخته است را در ذهنتان تجسم كنید. طبق قانون شکار باید از مخفیگاه بیرون آیید و خودتان به دنبال طعمه بروید. در مسائل كاری نیز وضع به همین منوال است. منتظر تكلیف نمانید. خودتان به دنبال كار باشید. در خود انگیزه ایجاد كنید و به دنبال پروژه‌های جدید باشید و از هیچ چیز هراسی به دل راه ندهید. همیشه كارها را طوری انجام دهید كه انتظار دارید دیگران انجام دهند. این كار بسیار تاثیر گذار است و در كل محیط انعكاس پیدا می‌كند. اگر همیشه كارهایتان را به بهترین نحو انجام دهید، در كارتان نمونه خواهید شد و دیگران نیز به عنوان یك سرمشق از شما پیروی می‌كنند.

سعی كنید همیشه در زمینه كاریتان از اطلاعات روز باخبر شوید و علوم جدید مربوطه را یاد بگیرید. همیشه سطح دانش خود را بالاتر از دیگران نگاه دارید و این چنین موفق خواهید شد. ممكن است تصور كنید كه شما راهتان با آن دسته افراد موفقی كه پیوسته كامیابی‌های تازه حاصل می‌كنند یكی نباشد. البته ممكن است آنها توانایی‌هایی داشته باشند كه شما فاقد آن هستید، اما همیشه به یاد داشته باشید: موفقیت آموختنی است و تنها تفاوت شما با آنها این است كه آنها همیشه یك سری عادات خاص را به كار می‌بندند و این باعث كامیابی‌شان می‌شود

منبع: همشهری آن لاین

برچسب‌ها: ترس, موفقیت
+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 8:36  توسط ندا  | 

فواید انجیر

فوايد انجير

انجيرانجير در آسيا رويش مي کند. امروزه بيشتر از 600 نوع متفاوت انجير وجود دارد.
انجير خشک محتوي مقدار زيادي قند( در حدود 60 درصد) مي باشد. اين دليل خوبي است براي آن که ورزشکاران از انجير استفاده مي کردند.
رومي ها انجير تازه را به برده هايشان مي دادند، براي آن که آن ها بتوانند بهتر کار کنند. انجير خشک در آن زمان خيلي کم مصرف مي شد. انجير از درختي به نام فيکوس( Ficus) مي رويد.
انجير يک ميوه شيرين مي باشد. محتوي مقدار زيادي هسته است و غالبا خشک مصرف مي شود. انجير تازه بسيار خوشمزه مي باشد و از آن مربا و ترشي درست مي کنند.
پوست انجير بسيار نرم است و به همين خاطر نگهداري و انتقال آن بسيار مشکل مي باشد.
در کشورهاي گرمسير، انجير به صورت خشک صادر و ذخيره مي شوند.
انواع مختلف انجير، داراي برگ هاي متفاوتي مي باشد.
درخت انجير در حدود 6- 5 متر مي باشد. درخت انجير برگ هاي سبز و خاکستري رنگ دارد. ميوه درخت انجير، زرد رنگ مي باشد. درخت انجير تا 20 سال ميوه مي دهد.
بر طبق تحقيقات سازمان خواربار آمريکا، ايران دومين کشور بزرگ صادر کننده انجير مي باشد.
انجير تازه را از اوايل خرداد تا اوايل شهريور مي توان يافت. اما انجير خشک را در هر زمان که ميل داشتيد، مي توانيد پيدا کنيد.

حال فوايد انجير را براي شما بيان مي کنيم:

1- کاهش فشار خون
انجير منبع خوب پتاسيم مي باشد و همان طور که مي دانيم، پتاسيم، عنصري است که براي کنترل فشار خون به کار مي رود. کمبود پتاسيم، مخصوصا وقتي که غذاها داراي مقدار زيادي سديم(نمک) باشند، مي تواند موجب بالا رفتن فشار خون شود.
2- کاهش وزن
انجير، منبع خوبي از فيبرهاي غذايي مي باشد. فيبر، اثر مفيدي بر کاهش وزن دارد و گرسنگي را به تاخير مي اندازد.
3- جلوگيري از سرطان سينه
به خاطر داشتن فيبر بالا، از ابتلا به سرطان سينه جلوگيري مي کند.  
4- بالا برنده تراکم استخوان
انجير داراي مقدار زيادي کلسيم (79 ميلي گرم در 224 گرم انجير) مي باشد. تحقيقات نشان داده است که کلسيم در انجير به همان اندازه کلسيم موجود در شير مي باشد.
کلسيم، به عنوان بالا برنده تراکم استخوان شناخته شده است. به علاوه، پتاسيم موجود در انجير، دفع ادراري کلسيم را کاهش مي دهد. پس انجير يکي از بهترين ها براي افزايش تراکم استخوان مي باشد و از پوکي استخوان جلوگيري مي کند.
5- جلوگيري از ضعف عضلات
مطالعات نشان داده است که افرادي که روزانه 3 عدد يا بيشتر ميوه مصرف مي کنند، ضعف و انحطاط عضلاني کمتري دارند.
6- انجير منبع خوبي از منيزيم نيز مي باشد.
7- ملين و ضد يبوست است.
8- به بهبود سرفه و نفس کشيدن راحت کمک مي کند. 
9- انجير تازه مقدار کمي ويتامين C دارد و بهترين منبع(نسبت به ديگر ميوه ها) ويتامين B6  مي باشد.
10- انجير براي هضم بهتر غذا بسيار مفيد است. براي کم خوني مفيد است.
11- انجير براي افراد داراي کلسترول بالا و اسيد اوريک بالا ، بسيار مفيد است.
12- تشنگي را از بين مي برد.
13- انجير به عنوان دارويي براي توليد انرژي و قوي شدن به کار مي رود.
14- انجير براي افرادي که رشد غير طبيعي دارند، بسيار مفيد مي باشد.
15- از سرطان روده جلوگيري مي کند. انجير جلوي رشد سلول هاي سرطاني را مي گيرد.
16- آنتي اکسيدان زيادي نسبت به ساير ميوه ها دارد.
17- امگا 3 و امگا 6 دارد. پس براي سيستم اعصاب، مغز و قلب بسيار مفيد مي باشد.
18- سديم کمي دارد.
19- انجير براي بهبود سردرد، دندان درد ، تهوع، تب، نقرس، گوش درد ، سوختگي، معده درد، ورم چرکي(آبسه) ، بيماري هاي ريوي و بيماري هاي مقاربتي مفيد است.
انجير خشک

فوايد انجير خشک

1- انجير خشک درمان کننده نفخ و باد معده مي باشد.
2- انجير خشک نسبت به انجير تازه، 5 برابر بيشتر کالري دارد.
3- انجير خشک داراي مقدار زيادي آهن مي باشد.

فوايد شيره انجير

1- شيره انجير داروي خوبي براي افسردگي مي باشد.
2- شيره انجير، از بين برنده زگيل مي باشد.

فوايد برگ انجير

ممکن است با خودتان فکر کنيد که برگ انجير به چه دردي مي خورد. در بعضي از کشورها، برگ انجير، جزوي از غذا مي باشد.
1- برگ انجير براي ديابتي ها مفيد است و مقدار انسولين تزريقي مورد نياز براي شخص ديابتي را کم مي کند.
2- برگ انجير را به آب جوش اضافه مي کنند و به عنوان مرهم براي درد به کار مي برند.
3- برگ انجير به پايين آوردن تري گليسيريد خون کمک مي کند.
نعمات خداوند بسيار زياد است. به هر نعمتي نگاه کنيد، مي بينيد براي همه ما خوب و مفيد است. اما نبايد هيچ گاه اين اصل را فراموش کنيم که: "کم بخور، هميشه بخور".
مريم سجادپور- کارشناس تغذيه

*مطالب مرتبط:

خواص تغذيه اي و درماني انجير
خواص برگ و شيره درخت انجير
گياهان در قرآن( انجير)


فواید انجیر

برچسب‌ها: فواید, انجیر
+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 4:36  توسط ندا  | 

مطالب قدیمی‌تر